Weryfikacja personelu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1606) nałożyła na personel, który może wejść w kontakt z dziećmi, obowiązek przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na ogólnodostępny charakter Moriconu, kandydaci na Wolontariuszy oraz Twórców Atrakcji również muszą uzyskać ten dokument i przedstawić go nam przed dopuszczeniem do pracy.
Oznacza to, że nie możemy nawiązać współpracy z osobą, która nie dostarczy nam ważnego zaświadczenia o niekaralności.

Wydawane przez sąd zaświadczenia są bezterminowe do momentu zmiany statusu karalności - w teorii więc procedurę wystarczy przejść jeden raz, aby uzyskać dostęp do wolontariatu oraz zatrudnienia na terenie całego kraju. W praktyce każdy podmiot może dodatkowo regulować wymagania dotyczące daty wystawienia zaświadczenia - na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Żabenka dopuszczamy każde zaświadczenie spełniające wymogi formalne.

Żeby usprawnić wymaganą procedurę, przygotowaliśmy poradnik, jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

WAŻNE!

 1. Jeżeli posiadasz już zaświadczenie o niekaralności wyrobione w innym celu, niż praca z dziećmi (lub bezpłatne zaświadczenie wydawane dla wychowawców kolonii), może ono zawierać inny zakres weryfikowanych danych. W takim wypadku złóż wniosek o nowe zaświadczenie zgodnie z tym poradnikiem.

 2. Jeżeli w ciągu ostatnich 20 lat Twoje miejsce zamieszkania znajdowało się poza granicami Polski, będziemy potrzebować od Ciebie również zaświadczenia o niekaralności z poprzednich krajów zamieszkania.
  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, nie wliczają się w to więc krótkoterminowe pobyty zagraniczne.
  Procedura jest indywidualna dla każdego kraju, dlatego poradnik dotyczy wyłącznie uzyskiwania polskich zaświadczeń o niekaralności.


Wybierz odpowiednią opcję:

Zaświadczenie w formie elektronicznej

TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH!
Wymagane posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego
Średni czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia: 14 dni
Koszt wydania zaświadczenia: 20 zł (+ opłaty transakcyjne 0,39 zł)

 1. Załóż konto na platformie e-KRK pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/.
  Podczas zakładania konta, zaznacz pola "Osoba fizyczna" oraz "Nadaj identyfikator użytkownika".
  Na podany adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny do konta. Zdjęcie kroku 1
 2. Po założeniu konta, zaloguj się i wybierz zakładkę "Wnioski i zapytania" > "Wniosek o osobę". Zdjęcie kroku 2
 3. Wypełnij dołączony wniosek swoimi danymi osobowymi.
 • W polu "Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" wybierz:
  "Kartoteka karna" oraz "Kartoteka nieletnich".

 • W polu "Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" wpisz:
  "art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)".

  Przykładowy formularz: Zdjęcie kroku 3

 1. Zatwierdź formularz przyciskiem "Zapisz", a następnie "Podpisz". Zdjęcie kroku 4
 2. Wybierz opcję "Podpisz profilem zaufanym".
  Następnie zaloguj się do swojego banku i dokonaj podpisu wniosku. Zdjęcie kroku 5
 3. Pojawi się komunikat o możliwości wydania wielojęzycznego formularza.
  Wymagamy wyłącznie wersji w języku polskim, jeżeli więc nie potrzebujesz go do celów prywatnych, naciśnij "Nie". Zdjęcie kroku 6
 4. Naciśnij przycisk "Zapłać i wyślij" i opłać wniosek wybraną metodą płatności. Zdjęcie kroku 7
 5. Odczekaj ok. 14 dni na wydanie zaświadczenia.
  Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie. Zdjęcie kroku 8
 6. Na stronie e-KRK kliknij w zakładkę "Odpowiedzi". Zdjęcie kroku 9
 7. Zatwierdzony przez sąd wniosek będzie mieć status "Odpowiedź do pobrania".
  Kliknij przycisk "Pobierz w formacie zip" (ikona dokumentu). Zdjęcie kroku 10
 8. Potwierdź dostarczenie odpowiedzi, korzystając z profilu zaufanego. Zdjęcie kroku 11
 9. Przejdź ponownie do sekcji Odpowiedzi. Zdjęcie kroku 12
 10. Kliknij ponownie przycisk "Pobierz w formacie zip" (ikona dokumentu). Zdjęcie kroku 13
 1. W pobranym archiwum .zip znajdziesz:
 • plik .pdf zawierający podgląd zaświadczenia,
 • pliki .xml oraz .xml.xades będące faktycznym zaświadczeniem o niekaralności.

GOTOWE! Zachowaj archiwum .zip - bez jego zawartości, nie będziemy mogli nawiązać współpracy.

Zaświadczenie w formie papierowej

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ NIELETNIĄ, WNIOSEK MUSI ZŁOŻYĆ TWÓJ OPIEKUN PRAWNY!
Średni czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia: natychmiastowo
Koszt wydania zaświadczenia: 30 zł

 1. Udaj się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Zakup w kasie bądź w automacie tzw. znak opłaty sądowej o wartości 30 złotych.
 3. Wypełnij wniosek swoimi (bądź podopiecznego) danymi osobowymi:
 • W polu "Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie" wpisz "art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)".

 • W polu "Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" wybierz "Kartoteka karna" oraz "Kartoteka nieletnich".

 • WAŻNE! W przypadku osoby nieletniej wniosek podpisuje opiekun prawny.

  Przykładowy formularz: Zdjęcie kroku 3s

 1. Zanieś podpisany wniosek, znak opłaty sądowej oraz dokument tożsamości do Punktu Informacyjnego.
  Wniosek zostanie od razu potwierdzony - naniesione będą na nim odpowiednie pieczęci. Zdjęcie kroku 4s
 2. Zeskanuj dokument.

GOTOWE! Zachowaj skan, jak i oryginał dokumentu - bez nich nie będziemy mogli nawiązać współpracy.